Portal Angloo.com objął patronat medialny nad kolejną imprezą. Tym razem będzie to “Cypriniada na Rogach” w dniach 19-21.06.2015 roku, która jest organizowana przez Strzelecki Klub Karpiowy oraz Koło PZW Azoty Kędzierzyn Koźle.

CIPRINUS

 

Oto regulamin zawodów:

Regulamin „CYPRINIADY” organizowanej przez Koło PZW Kędzierzyn- Koźle „Azoty” oraz Strzelecki Klub Karpiowy „CYPRINUS”.

 1. Zawody rozegrane zostaną na Wyrobisku Rogi w Kędzierzynie – Koźlu w dniach 19 -21.06.2015. Zawody rozegrane będą na „żywej rybie” w formule „Złów i Wypuść”.
 2. W zawodach mogą brać udział członkowie Strzeleckiego Klubu Karpiowego CYPRINUS oraz członkowie Koła PZW Kędzierzyn- Koźle „Azoty” posiadający ważne uprawnienia do połowu ryb.
 3. Zawody mają charakter towarzyski, w przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy postarać się załatwić je pomiędzy zawodnikami, w koleżeńskiej atmosferze. Jeżeli zawodnicy nie dojdą do porozumienia, głos rozstrzygający ma sędzia główny.
 4. Zawody rozgrywane są drużynowo. ( Drużyna tj. dwóch zawodników + ewentualnie team runner). Maksymalna ilość drużyn 10. Wpisowe wynosi 150zł od drużyny.
 5. Zawody rozpoczną się podwójnym losowaniem:
 6. losowanie kolejności losowania;
 7. losowanie stanowisk.
 8. Sondowanie, ustawianie markerów dozwolone jest przez cały czas zawodów w obrębie własnego łowiska. Drużyna może stosować maksymalnie 2 markery.
 9. Pływanie pontonem w dzień oraz w nocy, DOZWOLONE TYLKO W KAMIZELCE RATUNKOWEJ – wypłynięcie bez kamizelki skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny.
 10. Modele zdalnie sterowane mogą być używane w dzień i w nocy.
 11. Maksymalna ilość zanęty (pelet, kukurydza i inne ziarna, kulki do nęcenia) to 30 kg na drużynę.
 12. Ryby zaliczające się do klasyfikacji to karp i amur o wadze od 2kg.
 13. Nagrodzone zostaną miejsca 1,2,3 oraz największa ryba zawodów.
 14. O zwycięstwie decyduje łączna waga złowionych ryb przez daną drużynę. Jeśli podczas zawodów dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb, wówczas wygrywa ta drużyna, która złowiła mniejszą ilość ryb. Jeśli obie drużyny osiągnęły taką samą wagę i ilość ryb, to wygrywa drużyna, która złowiła największą rybę ze wszystkich złowionych przez te drużyny.
 15. Połów odbywa się metodą gruntową (włosową) przy użyciu dwóch wędek przez każdego z zawodników.
 16. Złowioną rybę zgłaszamy telefoniczne sędziemu i do czasu jego przybycia przechowujemy ją w worku.
 17. Zakaz używania żywych przynęt i zanęt. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, worków do przechowywania ryb oraz odkażaczy do ran. Do przechowywania ryb służą wyłącznie worki karpiowe.
 18. Ryby holujemy w obrębie swojego stanowiska. W przypadku wpłynięcia ryby w zestawy sąsiadów mają oni prawo zgłosić protest, wtedy ryba nie będzie zaliczona. (przypominamy koleżeńska atmosfera, tak więc protestów nie polecamy).
 19. Czynności związane z łowieniem mają prawo wykonywać tylko zawodnicy.
 20. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana maksymalnie do 20min po sygnale kończącym.
 21. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku, zabrania śmieci ze sobą i kulturalnego zachowania.
 22. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. W razie rezygnacji z łowienia jednego zawodnika z drużyny drugi może łowić jedynie na dwie wędki.
 23. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu, jednak będzie to uprzednio konsultowane z zawodnikami.
 24. W sprawach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosujemy się do regulaminu łowiska.
 25. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w internecie.
 26. W przypadku niestosowania się do powyższego regulamin organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników, bez zwrotu opłaty wpisowego.
 27. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

UWAGA!!!

Start w zawodach zależny jest od kolejności wpłaty wpisowego. Wpłaty 150 zł od drużyny należy dokonać do 23.05.2015. Wszelkie informacje odnośnie płatności udziela Sekretarz Klubu Karolina Brol tel. 503 113 051.

Plan zawodów

19.06.2015
17:00 – Spotkanie na łowisku.

17:15 – Oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk.
17:30 – Zajmowanie stanowisk.
18:00 – Rozpoczęcie łowienia.

21.06.2015
10:00 – Zakończenie łowienia.
10:30 – Oficjalne zakończenie, rozdanie nagród.