Zarówno brzana jak i brzanka są rybami z rodziny karpiowatych. Jednak znacznie się różnią. Pierwsza z nich osiąga średnią wielkość około 50 cm, natomiast druga jest zazwyczaj znacznie mniejsza, tzn. 20 cm. W kwestii rozmnażania również są inne, gdyż u brzany 1kg masy samicy to około 20-100 tysięcy jaj, a u brzanki to tylko 10 tysięcy.

Brzanka bywa nazywana także góralką lub kamieniarką. Można ją złowić głównie w podkarpackich dopływach Wisły i Odry. Jej płetwa grzbietowa jest inna niż brzany, różni się tym, że jest niska i nie wcięta. Ponadto jej promień twardy nie posiada ząbków ani żadnego zgrubienia. Kolejną różnicą jest wygląd płetw. Otóż u brzanki płetwa odbytowa jest ona zaokrąglona, a po ułożeniu wzdłuż ciała sięga do nasady płetwy ogonowej. Natomiast płetwa brzany ma tylną krawędź prosto ściętą i żadną miarą nie sięga do ogona.

Łączy je to, że okres tarła u obu gatunków ryb przypada na miesiące maj – lipiec. Prowadzą taki sam przydenny tryb życia oraz żywią się tym samym, tzn. głównie zwierzętami dennymi.