W dniu 5 czerwca 2016 roku Koło nasze było organizatorem zawodów wędkarskich i sportowych z okazji Dnia Dziecka. Festyn dla dzieci zorganizowany został nad stawami w Kaźmierzu, a patronat nad zawodami objął Dział Socjalny Uniwersytetu Medycznego.

Po porannym wędkowaniu rozegrano konkurencje sportowe i sprawnościowe takie jak: bieg w workach, rzut piłeczką tenisową do tarczy, bieg z kołem oraz rzut kaloszem na odległość. W zawodach udział wzięło piętnaścioro dzieci – pracowników Uniwersytetu i Członków Koła.

Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach była zawzięta, każdy chciał zdobyć puchar, a atmosfera towarzysząca zawodom przyjazna i pełna dziecięcego śmiechu.

Zwycięzcy otrzymali, z rąk Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Medycznego i Prezesa Koła, Puchary i dyplomy, a każdy z zawodników został uhonorowany okolicznościowym medalem i upominkiem.

Z poważaniem

Przemysław Woźniak

Wiceprezes Koła ds. sportu