Amur w stawie jest niekiedy potrzebny, ze względu na swoje umiejętności pożerania roślin wodnych i oczyszczania zbiornika w wodnego ze skutków nadmiernych ilości szaty roślinnej.

Kiedy go wpuścić a kiedy nie?

Hodowcy doskonale znają problem zarastania stawu zielonym dywanem. Bez względu na rodzaj roślinności, nadmierne jej występowanie może powodować zamulanie dna akwenu. To może w konsekwencji doprowadzić do rozwoju groźnych chorób. Rośliny również przyciągają ptaki drapieżne, które mogą zmniejszyć populację ryb. Oczywiście zmniejszają również dostęp świeżego powietrza do wody. Na ratunek w takim przypadku przychodzi amur.

Wpuszczanie amurów do stawu może znacznie poprawić stan akwenu i przywrócić równowagę biologiczną w zbiorniku. Pamiętać jednak należy o odpowiedniej liczbie tych ryb. Liczba powinna być uzależniona od stopnia zarośnięcia zbiornika. Amury potrafią w bardzo szybkim tempie pozbawić staw roślinności wodnej. Ich nadmierna liczba może doprowadzić do dewastacji środowiska wodnego, która może skutkować nawet całkowitym zanikiem życia w wodzie.