Uogólniając charakterystykę występowania poszczególnych gatunków ryb można podzielić je na krainy.

Pierwszą z wymienionych będzie kraina pstrąga, obejmująca swoim obszarem górny bieg potoku wraz ze strefą źródliskową. Temperatura wody nie przekracza 10 stopni Celsjusza, jest przejrzysta i wartko płynąca, dno kamieniste i żwirowe. Gatunkiem wiodącym jest oczywiście pstrąg potokowy. Kraina lipienia obejmuje dolny brzeg potoku górskiego, z chłodną wodą, wartkim prądem i urozmaiconym dnem. Gatunek wiodący ryb to oczywiście lipień, ale także kleń czy świnka.

Kolejna krainą, jest kraina brzany obejmująca środkowy bieg dużych rzek z szybkim prądem, piaszczyste i żwirowe dno, temperatura wody to ok. 15 ° C. Występuje tu brzana, okoń i wzdręga. Kraina leszcza to dolny bieg rzeki o szerokim korycie i dość powolnym nurcie, piaszczystym dnie i temp. powyżej 20 °C. występuje tu leszcz, płoć, karp, lin, sandacz, szczupak oraz węgorz. Do innych popularnych ryb łowionych w Polsce należy także boleń, występujący w większych i średnich rzekach nizinnych, a także w zbiornikach zaporowych i większych jeziorach i zatokach. Popularna rybą jest także amur, w Polsce występuje od 1964 r. w kompleksie jezior konińskich oraz na Pojezierzu mazurskim. Żyje też w nizinnych rzekach oraz jeziorach, w niewielkich stadach. W Polsce łowimy też dorsze, obecnie jest jednym z gatunków najliczniej poławianych. Karaś to równie popularna ryba, spotkamy go w nizinnych wodach śródlądowych, stojących i wolno płynących. Lubi dno muliste. Równie popularny jest karp, występuje niemal na całym świecie. Żyje w głębokich rzekach, starorzeczach, odnogach, stawach. Warto wybrać się też na klenia, jest rybą wodną, jednak spotkamy go także w jeziorach, zatokach morskich i zbiornikach zaporowych. Rejon występowania leszcza to duże jeziora, rzeki nizinne oraz przybrzeżna strefa Bałtyku. Lin to kolejna popularna ryba, występuje w każdym rodzaju wód stojących, lubi wody ciepłe. Jest aktywny nocą i zupełnie nieaktywny w zimie. Regiony okoni to wody płynące jak i stojące, żyją w niewielkich grupach. Płoć w Polsce występuje we wszystkich słodkich wodach z wyjątkiem rejonów górskich, a także Bałtyku, jego wodach przybrzeżnych.

Środowisko sandacza to jeziora, średnie i duże rzeki nizinne, oraz płytkie przybrzeże Bałtyku. Woda dla sandacza powinna być mętna o piaszczystym lub gliniastym dnie. Sum lubi duże rzeki i zbiorniki zaporowe. Natomiast szczupak żyje w słodkich wodach, zarówno stojących jak i płynących, oraz w Bałtyku. Często spotykaną ryba w Polsce jest także węgorz, wybiera miejsca ciepłe, porośnięte, lubi muliste dno ale nie pogardzi też wartką rzeką o kamienistym dnie.