W przeważającej części kalendarzowej zimy, bolenie pozostają pod ochronną. Okres ten zaczyna się wraz z początkiem stycznia, a kończy się ostatniego dnia kwietnia. W tym czasie połów boleni jest zakazany, w głównej mierze ze względu na okres tarła, który jest procesem rozmnażania się boleni.

Boleń w grudniu

Spośród wszystkich zimowych miesięcy do połowu zostaje nam tylko grudzień, w którym temperatura powietrza najczęściej oscyluje poniżej zera. Bolenie są raczej ciepłolubne, dlatego taka temperatura nie za bardzo sprzyja ich połowowi. Na jesień, po okresie samotnictwa letniego, bolenie ponownie zaczynają grupować się w stada i ten stan utrzymuje się aż do okresu tarła. Istnieje jednak podstawowa zasada, tycząca się połowu boleni, która obowiązuje przez cały rok, również i zimą – bolenie najczęściej można spotkać w miejscach, w których gromadzi się drobnica.

Jakie przynęty na bolenia zimą

Przygotowania do zimowego, a właściwie do grudniowego połowu boleni, najlepiej zacząć w okresie wczesnojesiennym. Wtedy to z dużą uwagą należy obserwować rzekę, zachowania boleni oraz przede wszystkim miejsca, w których gromadzi się drobnica.

boleń w grudniu
Bolenie można łowić także zimą m.in na woblery

Wybierając się zimą na połów boleni należy przede wszystkim uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości. Jedynym możliwym do połowu, zimowym miesiącu – grudniu, polowanie na bolenie, częściej będzie odbywać się poprzez tropienie jego śladów, aniżeli w dalekosiężnym zarzucaniu wędki. Na naszą niekorzyść w zimie działa szybki i porywisty nurt rzeki oraz wiatr, który stanowi poważną przeszkodę w polowaniu na bolenie, gdyż uniemożliwia nam odpowiednie prowadzenie przynęty.