Zarząd Sportowego klubu POMUCHEL Lębork organizuje w dniach 17.06.2017 otwarte towarzyskie zawody surfcastingowe. Zawody odbędą się na plaży wschodniej w Łebie.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński

Miejsce zbiórki: ośrodek Słowiniec ul Nadmorska 19

Wymagana jest aktualna opłata za wędkowanie na wodach morskich. Wpisowe wynosi 90 zł/brutto, osoby towarzyszące 50 zł brutto/ubezpieczenie zawodnika, grill, nagrody, obiad, pieczenie kiełbasek na ognisku.

Mistrzostwa Okręgu Słupsk

  1. Prawo startu mają: ubiegłoroczny mistrz Okręgu, mistrzowie  Kół  i Klubów – członkowie   słupskiego Okręgu PZW.
  2. Termin zgłoszeń udziału w zawodach upływa w dniu 15.06.2017r. , po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  3. Opłatę startową w wysokości 90 zł od zawodnika należy wpłacić do dnia 15.06.2017r. zgłoszenia na adres pzwslupsk@wp.pl lub ZO PZW w Słupsku ul. 3-go Maja 65/A, tel. (0-59) 843 63 41,wpłata na konto BANK PEKAO I O SŁUPSK 26 1240 3770 1111 0000 4068 2901 z podaniem  imienia i nazwiska i dopiskiem Łeba
  4. W ramach opłaty startowej zawarte są: puchary i dyplomy, posiłek dla zawodników – obiad, opłata sędziów i inne koszty organizacyjne
  5. Zasady rozgrywania zawodów zawody zostaną rozegrane, zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW”

Zapisy przyjmuje Szabłowski Roman tel 600 089997 lub na adres e-mailowy klubu pomuchel.lebork@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2017.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji zawodów.

Harmonogram zawodów

10:30 – Rejestracja zawodników w ośrodku Słowiniec

11:30 – Otwarcie zawodów

11:45 – Losowanie stanowisk

12:30 – Obiad na stołówce ośrodka Słowiniec

13:00-14:00 – Zajmowanie stanowisk

14:00 – 21:30 – Czas łowienia

22:15-22:30 – Mierzenie ryb

22:30 – Ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

Od godz. 22:00 Spotkanie integracyjne połączone z pieczeniem kiełbasek na ognisku