„Rekiny Dziewiątki” dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego” Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, powstaniach narodowych (Listopadowym i Styczniowym), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. O tym nigdy nie można zapomnieć. Mali patrioci uczcili rocznicę odzyskania niepodległości – w takich słowach o dzisiejszych zajęciach napisała Agnieszka Konowaluk – Wrotniak.

A co się działo?

Dzisiejsze spotkanie było inne niż zwykle. Tematem przewodnim była Polska – kraj nasz ojczysty! Jej przyroda, geografia i historia, ale też zagadnienia wędkarskie. Całość ubrana została w quiz z nagrodami. Dzieci rywalizując wymieniały się wiedzą i spostrzeżeniami: piękną lekcję historii przedstawił nam Nikodem (najnowszy nasz uczestnik) opowiadając o roku 1025. O koronacjach: Bolesława i Mieszka II, spotkaniu z dzikiem i śmierci pierwszego króla Polski.

Dzieci ułożyły puzzle, które były jednocześnie ukrytą nagrodą – zaproszeniem na pizzę dla całej grupy. Dwoje dzieci: Paweł Krupa i Kamila Grech popisując się największą ilością poprawnych odpowiedzi otrzymało nagrody indywidualne – magnesy z logiem Rekinów.

Każdy świętuje niepodległość według modelu własnego. My uznaliśmy, że wspólna intelektualna zabawa, zdrowa edukacyjna rywalizacja i kształcenie patriotycznej postawy będzie najlepsze. Dzieci mogły zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem integrującym zespół – otóż bez użycia słów w zupełnej ciszy korzystając jedynie z innych sposobów komunikacji miały ustawić swoje zespoły od najstarszego do najmłodszego uczestnika. Poradziły siebie z zadaniem błyskawicznie wykazując się przy tym ogromną kreatywnością. Obserwacja z realizacji zadania jest jedna: o przyszłość naszych dzieci możemy być spokojni. A zewnętrznie przynależność swoją manifestowaliśmy narodowymi barwami.

Oczywiście był też wątek wędkarski. Dyskutowaliśmy o potrzebie ochrony środowiska, szczególnie wód przez zastosowanie zasady „Złów i wypuść”, ale też mówiliśmy o hodowli ryb dla potrzeb konsumpcyjnych, wiedząc że równowaga w naturze jest niezbędna, a korzystając ze świetnej publikacji pt. „Co w stawie piszczy?” przywołaliśmy nazwy gatunkowe roślin, ryb, płazów i ptaków występujących nad polskimi zbiornikami.

Niepodległość to skarb!

Z wędkarskim pozdrowieniem: „Wodom cześć”

W. Czapla