Amury nie rozmnażają się w naturalnych warunkach polskich wód. Ryba ta pochodzi ze sztucznych zarybień. Kiedy osiągnie dojrzałość, czyli w wiek 6 lub 7 lat, odbywa tarło. Okres godowy rozpoczyna się w kwietniu i trwa przez całe lato, kiedy temperatura waha się od 20 do 23 stopni Celsjusza. Głównie sztuczne zarybienia prowadzone są w czerwcu i lipcu.

Rozmnażanie amura

Amury rozmnażają się na większych rzekach, we fragmentach strefy prądowej, ponieważ ikra spływa z prądem rzeki. Podłoże wód, w których odbywają tarło, powinno być żwirowe. Jaja amurów mają średnicę około 1 mm, jednak po upływie 2 lub 3 godzin zwiększają swoją objętość poprzez pęcznienie. Mogą się powiększyć nawet 40 razy. Proces inkubacji najlepiej zachodzi w temperaturze sięgającej 29 stopni Celsjusza i trwa od 32 do 40 godzin. Narybek gromadzony jest w miejscu spokojnym, przy fragmentach wód przybrzeżnych, np. w starorzeczach.