Film jest relacją z kilkudniowej zasiadki na łowisku Jarosławki. To druga część tego filmu.