Wzdręga – ryba z rodzaju karpiowatych. Maksymalnie osiąga 1-1,5 kg i 40-45cm. Pożywienie jej nie jest w pełni określone. Tarło odbywa się w kwietniu i maju. Składają lepką ikrę na roślinach wodnych. Samice przybierają szatę godową w postaci wysypki tarłowej na głowie i grzbiecie. Samica składa do 100 000 czerwonych jaj średnicy 1,5 mm. Pojedyncze osobniki mogą prawdopodobnie dożywać 20 lat, dojrzałość płciową osiągają między 2, a 4 rokiem życia.

Kiedy bierze wzdręga?

Krasnopiórka jest letnią, wędkarską rybą, lecz jej mięso nie nadaje się do jedzenia. Bardzo ciekawską, łakomą oraz wszystkożerną. Żerujące wzdręgi atakują każdą przynętę. Żywi się owadami i ich larwami, skąposzczetami, wylęgiem ryb i narybkiem. Zamieszkuje wolne, nizinne rzeki, starorzecza, niektóre glinianki, zbiorniki zaporowe i prawie każde jezioro. Ich prawdziwym królestwem jest płytki litoral – płytkie, szybko nagrzewające się, porośnięte tonami podwodnej roślinności zatoki oraz rozległe płycizny trzcinowisk.

Problemem w łowieniu jest ich podejście. Powinniśmy cicho zachowywać się na łódce oraz wykonywać długie i celne rzuty, uważając, aby nie popaść w trzciny, to zwiększa skuteczność na połów.