Jednym z ciekawszych łowisk komercyjnych w województwie świętokrzyskim jest Zbiornik Bilówka znajdujący się w miejscowości Wólka Bodzechowska. Zbiornik znajduje się na terenie dawnej kopalni piasku. Mimo, iż łowisko nie jest duże i stosunkowo młode, pływają w nim róże gatunki ryb. Można wędkować w zasadzie każdą metodą wędkarską. Warto jednak pamiętać, że przy odrobinie szczęścia można zmierzyć się z naprawdę dużym okazem. Nie brakuje karpi w rożnym przedziale, od tych mniejszych około kilogramowych po nawet okazy ważące około 20 kg. Można spodziewać się też brań amurów, jesiotrów, karasi czy leszczy. Ciekawostką jest fakt, że w łowisku pływają gatunki ryb, których próżno szukać w okolicznych wodach np. pstrąg, sieja i miętus. Wędkujący mają szanse zmierzyć się również z węgorzami, które dochodzą już do 120 cm długości. Na Bilówce występuje także drapieżnik. Prawdziwą atrakcją może być walka z sumem, za którego złowienie właściciel przewidział nagrodę. Wędkarz, któremu uda się go złowić otrzymuje darmową wejściówkę na łowisko na cały rok. Mimo, że wiele osób próbowało to ryby te dalej pływają w wodzie. Obok suma występują także okonie, sandacze i szczupaki.

Jak dojechać?

Regulamin łowiska

1. Łowisko jest otwarte codziennie: godzinę przed wschodem słońca – do godziny po zachodzie słońca.
2. Od maja do października w weekendy (po wcześniejszym uzgodnieniu) możliwe jest wędkowanie nocne.
3. Prawo do wędkowania posiadają osoby, które uiściły opłatę w Biurze Łowiska bądź na stanowisku.
4. Wędkujący zobowiązany jest posiadać na stanowisku podbierak (najlepiej karpiowy), siatkę na ryby, przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb, środek do dezynfekcji ryb (możliwość zakupu na łowisku) oraz matę karpiową.
5. Złowione ryby, które nie są przeznaczone do zabrania lub są niewymiarowe – natychmiast należy wypuścić do zbiornika. Wyjątek stanowi sandacz, sum, węgorz i pstrąg, które to wędkujący zobowiązany jest zakupić wg stawki z cennika lub przekazać opiekunowi łowiska.

Wymiary ochronne:

Karp 30 cm
Tołpyga 30 cm
Karp koi 30 cm
Jaź 25 cm
Lin 25 cm
Kleń 25 cm
Amur 30 cm
Okoń 20 cm
Leszcz 25 cm
Szczupak 40 cm
Karaś złocisty 20 cm
Pozostałe ryby – brak wymiaru ochronnego

6. W przypadku chęci zabrania z łowiska złowionych ryb, należy je przechowywać w siatkach do czasu zakończenia połowu.
7. Ryby znajdujące się w siatce nie podlegają wymianie na nowe.
8. Zabrane ryby będą sprzedane w Biurze Łowiska według aktualnego cennika.
9. Ryby wykazujące oznaki nadmiernego zmęczenia, uszkodzone w czasie holu lub odpinania należy zakupić lub oddać opiekunowi łowiska.
10. Zastrzega się prawo do zatrzymania na łowisku okazów ryb powyżej 3 kg.
11. Wędkujący ma obowiązek udostępnienia ryb do kontroli.
12. W przypadku podejrzenia o kradzież ryb, gospodarz łowiska lub osoby obsługujące mają prawo do kontroli samochodu i bagaży.
13. Próba kradzieży lub nie przestrzegania regulaminu wyklucza możliwość ponownego odwiedzenia łowiska.
14. Każdy wędkarz zobowiązany jest po zakończeniu wędkowania uprzątnąć swoje stanowisko.
15. Na terenie łowiska zabrania się:
• wyciągania ryb z łowiska w inny sposób, niż za pomocą podbieraka (wyjątek stanowią ryby stosunkowo małe),
• patroszenia ryb w miejscach inne niż wyznaczone,
• zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika,
• wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody,
• wyrzucania węgla z grillów w niewyznaczonych miejscach,
• rozpalania ognisk i grillów w miejscach innych niż wyznaczone,
• wycinania drzew, roślin i krzewów, łamania gałęzi,
• głośnego zachowania,
• parkowania samochodu poza miejscami wyznaczonymi.
16. Uwagi
• w przypadku złamania zasad regulaminu gospodarz łowiska oraz obsługa ma prawo wyprosić wędkujących
z terenu łowiska bez zwrotu kosztów,
• zakupienie pozwolenia na wędkowanie jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu,
• mile widziane jest stosowanie haczyków pozbawionych zadziorów,
• zarządca nie odpowiada za mienie pozostawione przez wędkujących i osoby towarzyszące,
• osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska i korzystać z jego infrastruktury wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów,
• właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Opłata za każda wędkę wynosi 10zł a za nocne wędkowanie 30zł.

1 KOMENTARZ